Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN SENTYABR KONFRANSI

10 sentyabr 2014 | 15:00

 

 

 
Azərbaycanda  dövlət  müstəqilliyinin   bərpa  olunmasından  keçən 23 il ərzində   bütün sahələrdə  olduğu  kimi  təhsil  sahəsində də nəzərəçarpan  irəliləyişlərə, inkişafa  təhsili ən gərəkli  sahə  hesab  edən  ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyevin  apardığı  və bu gün də möhtərəm  Prezidentimiz İlham Əliyev  cənabları  tərəfindən  davam  etdirilən  uğurlu  siyasət  nəticəsində  nail  olunmuşdur.”Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik” vəzifəsini  qarşıya qoyan  İlham Əliyev cənablarının bütün sahələrdə  olduğu kimi  təhsil  sahəsində apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan təhsili dünya təhsilinə inteqrasiya etmişdir. 2003-cü illə  müqayisədə  2014-cü  ildə ölkəmizin  dövlət  büdcəsi  14 dəfə , minimum  əmək haqqı  18 dəfə, dövlət  büdcəsinin  tərkibində  təhsilə  ayrılan  ümumi  xərclər  9 dəfə, təhsilin  maliyyələşdirilməsi  və investisiya  qoyuluşu  47 dəfə,  təhsil  işçilərinin  orta  aylıq  əmək haqqı  8 dəfə  artmışdır. 2003-cü  ildən  sonra  təhsil sahəsində  həyata  keçirilən  inkişaf  yönümlü  dövlət proqram  və layihələrin  sayı  25-dir. 2003-2014-cü  illərdə  ölkə  üzrə  3000-ə yaxın yeni məktəb  və əlavə  korpuslar  tikilmişdir. Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, istilik sistemi yenidən qurulmuş,   təhsil  sisteminin  informasiyalaşdırılması  proqramı  respublikanın bütün  təhsil  müəssisələrində  uğurla  başa  çatdırılmışdır. Respublikanın  ümumtəhsil  məktəbləri  üzrə  hər  iyirmi  şagirdə bir  kompüter  düşür.  Bizim  təhsil  müəssisələrimizdə  hal-hazırda  72 kompüter  vardır.  Bu da hər  19 nəfər  şagirdə 1 kompüter  deməkdir. 2003-cü  ildən  etibarən  respublika  üzrə I-XI sinif  şagirdlərinin  pulsuz  dərsliklərlə  təminatı  100% olmuşdur. 2005-ci  ildən indiyə  qədər  respublika  məktəblərinin kadrlarla  təminatı  proqramı  uğurla  icra  olunmuşdur. Bu illər  ərzində  10000 nəfərə yaxın  gənc  kadr  həvəsləndirmə  tədbirləri, əlavə  güzəştlər  tətbiq  olunmaqla   kadr  ehtiyacı  olan məktəblərdə  əmək  fəliyyətinə  başlamışlar. Bu illər ərzində Xocalı  rayonu  üzrə  bu  kateqoriyadan olan 28  nəfər  müəllim rayonumuzun  təhsil  müəssisələrində  əmək  fəaliyyətinə  başlamışdır. 2004 – 2014-cü  illərdə  600-dən  çox  bal  toplayan  abituriyentlərin  dinamikası  artımla  inkişaf  etmişdir.  Son altı il  ərzində  Xocalı rayonu  üzrə  ali məktəblərə  qəbul  olanlardan  7 nəfəri qəbul  imtahanlarında  600-dən  yuxarı  bal  toplamışdır, onlardan  4 nəfəri  Prezident  təqaüdçüləri olmuşdur.
Məcburi  köçkünlük  şəraitində  fəaliyyətinə  baxmayaraq   respublika  təhsilində  əldə  olunmuş  uğurlar  Xocalı  təhsilinə  də sirayət  etmişdir.
Məlumat  üçün  bildiririk  ki,  2013-2014-cü  tədris  ilinin əvvəlindən  etibarən  Xocalı RTŞ  tabeliyində  12 tam orta, 1 ibtidai məktəb  və 1 UYM   Xocalı  rayon əhalisinin  daha  çox  kompakt  şəkildə  məskunlaşdığı  7  bölgədə (Bakı ş, Gəncə ş,  Bərdə ş, Şəki ş,  Hacıkənd qəsəbəsi, Oğuz rayonu, Goranboy  rayonu) fəaliyyət  göstərir. Bu  təhsil  müəssisələrindən altısı (Xocalı  şəhər 1 saylı, 3 saylı, 4 saylı, 5 saylı, Meşəli, Cəmilli  kənd  tam  orta  məktəbləri ) “Qaçqın və Məcburi  Köçkünlərin  yaşayış  şəraitinin  yaxşılaşdırılması  və məşğulluğunun  artırılması” Dövlət  Proqramlarına  uyğun  olaraq  inşa  oluinmuş  yeni  müasir  tipli  məktəb  binalarında  fəaliyyət  göstərirlər. Rayonun 3 məktəbi –Kosalar, Başkənd, Yaloba kənd  tam orta  məktəbləri yaxın  gələcəkdə göstərilən  proqram çərçivəsində  Hacıkənddə  məskunlaşmış  rayon  əhalisi  üçün  yeni  salınan  qəsəbədə  tikilmiş  müasir  tipli  məktəb  binasında  öz  fəaliyyətlərini davam  etdirəcəklər. Bununla da  yeni  tədris  ilində rayonun 13  ümumtəhsil müəssisəsindən  9-u müasir  tipli  binalarda  fəaliyyət  göstərəcəklər.   
Xocalı şəhər 1 saylı  tam orta  məktəbin  direktoru  Vidadi  Rəhimovun  təşəbbüsü  ilə Danimarka  Qaçqınlar  Cəmiyyəti  və Xocalı  şəhər 1 saylı  tam orta məktəb arasında  bir sıra  layihələr  həyata  keçirilmiş,   bu   Cəmiyyətin  xətti ilə  məktəbə  bir sıra  idman avadanlıqları, tədris  ləvazimatları  verilmişdir.
2013-2014-cü  tədris  ilinin  əvvəlində  rayonumuzun  ümumtəhsil  məktəblərində 144  sinif  komplektində  1392  nəfər  (onlardan 16 nəfəri  evdə  fərdi  təhsilə  cəlb  olunmuşlar) şagirdin  təlim-tərbiyəsi  ilə  272 nəfər  müəllim  məşğul  olmuşdur. Xocalı  rayon  UYM-də  10 qrupa  150   nəfər  şagird  cəlb  olunmuşdur. Tədris  ili  ərzində 36  nəfər  şagird  respublikanın  məktəblərinə  getmiş, 33 nəfər  respublika  məktəblərindən  rayonumuzun  məktəblərinə  gəlmişlər. 15  iyul 2014-cü il  vəziyyətinə  məktəblərimizdə 1281 nəfər şagird  yuxarı  sinfə  keçmişdir.
Rayonda  fəaliyyət  göstərən  3 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində   həyata keçirilən  pedaqoji  proses  RTŞ-nin  diqqət mərkəzində saxlanılır, bağça işçilərinə lazımi metodik tövsiyələr verilir.                                                   
2013-2014-cü  dərs  ilinin  sonunda respublikanın, eləcə  də  rayonumuzun  ümumtəhsil  məktəblərinin  IX  və XI siniflərində 2 fənn üzrə-  ana dili və riyaziyyat  fənnlərindən  mərkəzləşdirilmiş  qaydada   cavab  kartı  tətbiq  edilməklə TQDK  tərəfindən  keçirilmiş  buraxılış  imtahanlarına  hazırlıq  məqsədilə  buraxılış  imtahanları  modelinə  uyğun  suallar  əsasında  sınaq  imtahanlarının  keçirilməsi  bir  vəzifə  olaraq  RTŞ  əməkdaşlarına  və  məktəb  direktorlarına  tapşırılmışdır. 2013-2014-cü  tədris  ili  ərzində  RTŞ  əməkdaşları,  məktəb  rəhbərliyi  və fənn  müəllimləri  tərəfindən  mütəmadi  olaraq  Xocalı  rayon  ümumtəhsil  məktəblərinin  IX və XI siniflərində  buraxılış  imtahanı  modelinə  uyğun  suallar  əsasında  sınaq  yoxlamaları  keçirilmiş, sınaq  yoxlamalarının  nəticələri  məktəb  direktorları  və  fənn  müəllimləri  ilə  birgə  müzakirə  olunmuş, çatışmazlıqların  aradan qaldırılması  istiqamətində  müvafiq  tapşırıqlar  verilmişdir.
2013-2014-cü  tədris  ilinin  əvvəlində  rayonun  ümumtəhsil  məktəblərinin  IX  sinifləri  üzrə  113  nəfər   şagird  olmuş,  dərs  ili  ərzində  IX siniflərdən 3 nəfər   şagird  respublikanın  təhsil  müəssisələrinə  getmiş, 2  nəfər  respublikanın  təhsil   müəssisələrindən  IX  siniflərə  gəlmişdir. Dərs  ilinin  sonunda  IX  siniflər  üzrə  112  nəfər  buraxılış  imtahanlarına   buraxılmış və  hamısı  buraxılış  imtahanlarında  iştirak  etmişdir. Rayonun təhsil müəssisələrinin  IX sinifləri  üzrə mənimsəmə faizi 65% olmuşdur.
                   IX siniflərin göstəriciləri.
   Buraxılış  imtahanlarının  qiymətləndirmə  qaydalarına  edilmiş  dəyişikliyə  uyğun  olaraq  rayonun  ümumtəhsil  məktəblərinin IX siniflərini   bitirən  şagirdlərin  illik qiymətləri  əsasında  onların  hamısının  yekun  qiyməti  müvəffəq  olmuşdur. Bu şagirdlərə  103  ədəd  adi   nümunəli, 9 ədəd  fərqlənmə  şəhadətnaməsi  paylanmışdır.
         2013-2014-cü  tədris  ilinin  əvvəlində  rayonun  ümumtəhsil  məktəblərinin XI  sinifləri üzrə  97  nəfər şagird  olmuş, dərs ili ərzində 4 nəfər respublikanın  təhsil  müəssisələrindən XI siniflərə  gəlmişdir. XI siniflərdən  gedən  şagird olmamışdır. Dərs  ilinin  sonunda XI  siniflər  üzrə  1 nəfər imtahanlardan  azad olunmuş, 100  nəfər  buraxılış imtahanlarına  buraxılmış və hamısı buraxılış imtahanlarında iştirak etmişdir. Rayonun təhsil müəssisələrinin XI sinifləri üzrə  mənimsəmə  faizi 80% olmuşdur.
                             XI siniflərin göstəriciləri.

             Rayonun ümumtəhsil  məktəblərinin XI siniflərini  bitirən  şagirdlərin illik qiymətləri  əsasında onların hamısının yekun qiyməti müvəffəq  olmuşdur.  Bu şagirdlərə  101 ədəd  adi nümunəli  attestat paylanmışdır.
         2013-2014-cü  tədris  ilinin  sonunda  rayonun  təhsil  müəssisələrini  bitirmiş məzunlar   ali və  orta  ixtisas  təhsili  müəssisələrinə  aşağıdakı qaydada  qəbul olmuşlar.

S/s   Məktəblər Məzunların  sayı Sənəd verənlər          Qəbul  olanlar Əvvəlki illərin məzunlarından qəbul olanlar
    Ali məktəb Orta ixtisas məktəbi
1 Xocalı şəhər 1 saylı tam orta məktəb 9  5 
2 Xocalı şəhər 2 saylı tam orta məktəb 8  4 
3 Xocalı şəhər 3 saylı tam orta məktəb 4  2 
4 Xocalı şəhər 4 saylı tam orta məktəb 21  5 4
5 Xocalı şəhər 5 saylı tam orta məktəb 3  - 
6 Kərkicahan qəsəbəs tam orta məktəb 10  1 
7 Kosalar kənd tam orta məktəb 12  7 
8 Başkənd kənd tam orta məktəb 11  4 
9 Yaloba kənd tam orta məktəb 5  1 1
10 Meşəli kənd tam orta məktəb 8  3 
11 Cəmilli kənd tam orta məktəb 4  2 
12 Qaragav kənd tam orta məktəb 6  2 3
   C Ə M İ : 101  36 8
          
           2014-cü  il məzunlarından  1 nəfəri  - Kosalar  kənd  tam orta  məktəbi  məzunu  Quliyev  Babək  Sərvər  oğlu  ali  məktəbə  qəbul imtahanında  578  bal  toplamışdır.
      Yerli yaşayış məntəqələrindən uzaqda yerləşən ərazilərdə məskunlaşmış az sayda olan Xocalı köçkün ailələrinin məktəbyaşlı uşaqlarının, eləcə də zəruri ehtiyacın çox olduğu yerlərdə məktəbyaşlı uşaqların təhsilə cəlbi üçün Xocalı rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının köməkliyi ilə  müvafiq təhsil şəraiti yaradılmışdır. Belə ki, Bərdə şəhəri peşə liseyinin yataqxanasında məskunlaşmış ibtidai sinif yaşlı  Xocalı uşaqlarının təhsilə cəlb olunması üçün Kosalar kənd ibtidai məktəbi Bərdə şəhərinə köçürülmüşdür. Şəki rayonu “ Muradbulağı” yaşayış məntəqəsində Xocalı şəhər 3 saylı tam orta məktəbin filialı, Oğuz rayonu keçmiş Pioner düşərgəsi ərazisində Qaragav kənd tam orta məktəbin filialının fəaliyyəti nəticəsində bu ərazilərdə olan uşaqlar təhsilə cəlb olunmuşlar.
Bütün  dərs  ilində  məktəblərimiz  bina  şəraiti və  tədris  üçün  lazım olan  ilkin avadanlıqlarla  (parta, yazı taxtası, müəllim stolu və stulları, kitab rəfləri, dərsliklər və s.) əsasən təmin olunmuşlar. Məktəblərimizdə olan dərslik  fondunun  və  2013-cü ildə Təhsil  Nazirliyindən  alınan  31 adda 2022 ədəd  dərsliyin hesabına  I –XI sinif  şagirdlərimizin  pulsuz  dərsliklərlə təminatı 100% olmuşdur.  Ötən dərs ilində  I-VI siniflərdə dərs deyən və kursdan keçməsi zəruri olan müəllimlərimiz  təlim kurslarında  iştirak  etmişlər.  I-VI siniflərdə  dərslər  yeni  tərtib olunmuş  fənn kurikulumları  əsasında   tədris  olunmuşdur.  Təhsil sahəsində  yeni  fənn kurikulumlarının  tətbiqi  təhsilin  məzmununda  köklü  dəyişikliklər  yaratmaqdadır. Yeni tədris  ilində  respublikanın  təhsil müəssisələrində  olduğu kimi rayonumuzun  təhsil müəssisələrində də I-VI siniflər üzrə dərslər  yeni  fənn kurikulumları  əsasında  tədris  olunacaqdır.  2014-2015-ci  dərs ilində  VII siniflərdə  dərs deyəcək  müəllimlərimiz  10 günlük  təlim  kurslarında  iştirak  etmişlər.  Uzun illər  məktəblərimizdə  bədii ədəbiyyata  olan  ehtiyac  2005-2008-ci  illərdə  Ölkə Başçısı İlham Əliyev  cənablarının  tapşırığı  nəticəsində  tam ödənilmişdir.  Ölkə Başçısının bu addımı  müəllimlər, şagirdlər və rayon ictimaiyyəti tərəfindən  böyük razılıq və rəğbət  hissi ilə qarşılanmışdır.  Lakin məktəblərimizdə kifayət qədər bədii ədəbiyyat  olduğu halda  məktəblərimizin  bəzilərində  kitabxana  işinin təşkili heç də  yaxşı  vəziyyətdə  deyil. Yeni tədris ilində məktəb kitabxanalarında dərsliklərin qorunması və oxu işinin  təşkili diqqət mərkəzində  saxlanılmalıdır.
2014-2015-ci  dərs ilində   Təhsil  Nazirinin  əmrinə  uyğun  olaraq  Xocalı  şəhər 1 saylı, 4 saylı , Yaloba , Meşəli, Kosalar və Başkənd  kənd tam  orta  məktəblərin  II ,III, IV siniflərində  pilot  olaraq  şahmat  fənni  tədris  olunacaqdır. 15 sentyabr 2013-cü il tarixdə  məktəblərimizin  I sinif şagirdlərinə H.Əliyev Fondu tərəfindən  verilən məktəbli  çanta dəstləri və məktəbli kostyumları  paylanmışdır. 
Yerli büdcə vəsaiti  hesabına  tələbata  uyğun olaraq  lazımi  inventar, avadanlıqlar, odun yanacağı, elektrik sobaları və s. alınaraq  məktəblərə  çatdırılmış, 2013-cü ilin  yay dövründə  5000 manatlıq  cari təmir  xərci  hesabına   rayonun təhsil müəssisələinin hamısında təmir  işləri  aparılmışdır.
Xocalı şəhər 1 saylı  tam orta məktəbin  komandası  “Şahin” hərbi idman oyunlarının  zona  mərhələsində , Xocalı şəhər 4 saylı  tam orta məktəbin  komandası  “Cəsurlar” yarışının zona  mərhələsində  fəal iştirak  etmişlər. İl çərçivəsində  rayonumuzun məktəbliləri  bir  sıra idman 

 yarışlarında  fəallıq  göstərmişlər.  Bu işdə Xocalı rayon Gənclər və İdman  İdarəsinin  gördüyü  işlər  xüsusilə  təqdirə  layiqdir.
“Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin ) yaradıcılıq potensialının  inkişafı ” haqqında  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 17 aprel 2006-cı il tarixli  1414 saylı sərəncamına  uyğun olaraq  RTŞ-də istedadlı uşaqların  istedad bankı yaradılmış, həmin uşaqların  üzə  çıxarılması və istedadlarının  inkişafı istiqamətində  mühüm tədbirlər  həyata  keçirilmişdir.
Rayonun  ümumtəhsil  məktəblərinin  şagirdləri fənn olimpiadalarının  rayon və zona turunda  iştirak  etmişlər. Bütün tarixi günlər, əlamətdar bayramlar  məktəblərimizdə  geniş  şəkildə  keçirilmişdir. 
Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirinin əmri ilə təsdiq olunmuş tədbirlər planına  uyğun olaraq görkəmli yazıçı və şairlərin yubileyləri geniş  şəkildə qeyd  olunmuşdur.
            
30 may 2014-cü il  tarixdə  Goranboy  rayonu  Aşağı Ağcakənd  qəsəbəsində rayonun 5 tam orta  məktəbinin, Hacıkənd  qəsəbəsində isə rayonun digər 4 tam orta  məktəbinin və 1 UYM-nin  şagirdləri arasında  “İnsan hüquqlarını qoruyaq” devizi altında asfalt  üzərində  rəsm müsabiqəsi  keçirilmişdir.
31 may 2014-cü il tarixdə rayonun hər bir məktəbində son zəng  tədbirlərindən sonra şagirdlər və valideynlərin iştirakı ilə dəyirmi masalar, toplantılar  təşkil olunmuşdur. Bu tədbirlərdə  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Beynəlxalq  Uşaq Hüquqları Konvensiyası, Insan hüquq və azadlıqlarının  qorunması istiqamətində  Azərbaycanda  görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilmiş, Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi  nəticəsində  Azərbaycanlıların   hüquqlarının  kobud  şəkildə  pozulması  xüsusi  vurğulanmışdır.
21 sentyabr “Beynəlxalq  Sülh  Günü” münasibətilə “Sülh” aylığı çərçivəsində  Xocalı rayonunun  prokuroru  və prokurorluğun   əməkdaşları  dəfələrlə  müəllim və şagirdlər qarşısında  maarifləndirici   məruzələr  etmişlər.
14 iyun 2014-cü il tarixdə “İnsan  hüquqları aylığı” çərçivəsində Goranboy rayonu Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 5 məktəbin  şagirdləri arasında  kross yarışı keçirilmişdir.
Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi və  Fövqaladə  Hallar  Nazirliyinin  birgə tədbirlər  planına uyğun  olaraq Xocalı  şəhər 4 saylı tam orta  məktəbin komandası  “Gənc xilasedici  və  yanğınsöndürən ” yarışına  hazırlanmış, komanda  yarışın  zona  mərhələsində    fəal    iştirak  etmişdir. Bu yarışa  hazırlıqda  Fövqaladə  Hallar  Nazirliyinin  Xocalı  rayon  şöbəsinin  əməkdaşları  bizə yaxından köməklik  etmişdir. Komandanın hazırlanmasında  Xocalı  şəhər 4 saylı  tam orta məktəbin Gənclərin çağırışaqədərki  hazırlıq  rəhbəri  Quliyev  Firuz  Yunis oğlu fəallıq göstərmişdir.Şagirdlərin  hərbi-vətənpərvərlik  tərbiyəsinin  inkişafı, onların hərbi  məktəblərdə  təhsil  alması  istiqamətində  təbliğat  işi  gücləndirilmişdir. Belə ki, 2014-cü ilin  may  ayında  rayonun  təhsil müəssisələri  şagirdlərinin  hərbi  hissələrdə  hərbçilərlə  görüşləri  təşkil  olunmuşdur.  2013-2014-cü  tədris  ilində Xocalı  rayonu  təhsil  şöbəsinin  müraciəti   əsasında  respublika  torpaq  və  xəritəçəkmə  komitəsində  rayonumuzun  inzibati  xəritəsi  hazırlanmış  və   təbliğat  vasitəsi  olaraq  məktəblərə  paylanmışdır.                                                                                              
Xocalı rayon  Gənclər və  İdman  İdarəsinin  təşkilatçılığı  ilə 2013-cü ilin və 2014-cü ilin yay dövründə  bir qrup şagirdin Şəki , Nabran və  Göy-göl rayonlarında  yay istirahətləri  təşkil olunmuşdur.
Ümumilli  lider  H.Əliyevin  anadan  olmasının 91 illik yubileyi  münasibətilə  rayonun  ümumtəhsil məktəblərinin   şagirdləri  arasında  inşa yazı  müsabiqəsi  keçirilmişdir.  İnşa müsabiqəsinin  Respublika mərhələsində  iştirak edən Xocalı şəhər 4 saylı tam  orta  məktəbinin  IX sinif şagirdi  Bəhramlı İradə Fəxri qızı  I yerə  layiq görülmüşdür.
2014-cü  ilin  may ayında  Xocalı rayon Gənclər və İdman İdarəsi  ilə  birlikdə    H.Əliyevin ad günü münasibətilə futbol yarışı və şən startlar  idman yarışı  keçirilmişdir. İl ərzində  rayonun  ümumtəhsil  məktəblərinin XI sinif  şagirdləri  H.Əliyev  mərkəzlərində   təşkil olunan  dərslərdə  iştirak  etmişlər. Bu, şagirdlərdə  vətənpərvərlik  ruhunun  yüksəlməsində  müstəsna  rol  oynamışdır.
         Təhsil  Nazirliyinin  və  Həmkarlar  İttifaqları  Konfederasiyasının   birgə tədbirlər  planına  uyğun olaraq ulu öndərin  yubileyi münasibətilə müəllimlər  arasında  şahmat  yarışı  keçirilmiş, rayon  mərhələsinin 1 nəfər  qalibi  respublika  turunda  iştirak  etmişdir.
Son illərdə   Ölkə  Başçısının  sərəncamı  ilə  minimum aylıq  əmək  haqqının və  təhsil  işçilərinin  əmək haqlarının artırılması  rayon  təhsil  işçiləri  tərəfindən  Ölkə  Başçısının təhsil  işçilərinə  diqqət  və qayğısının  təzahürü  kimi  dəyərləndirilmişdir.
Qeyd  etmək  istəyirəm ki,  nailiyyətlərimizlə  yanaşı  işimizdə   nöqsan  cəhətlər də var.
1.  Yuxarıda  qeyd  etdiyimiz kimi Xocalı  şəhər 1 saylı  tam orta məktəbi 2011-ci  ilin  mart ayından  yeni müasir tipli  binada  fəaliyyət  göstərir. Yeni  binada kompüter  kabineti  olmasına  baxmayaraq  məktəbə  bir  ştat vahidi  kompüter laborantı   vəzifəsinə  ehtiyac  vardır.  Bu  barədə  Xocalı  rayon  Maliyyə  şöbəsinin  vasitəsilə  Maliyyə  Nazirliyinə  müraciət  olunsa da  bu  problem  bu günə qədər  həll olunmayıb.
2.Məktəblərimizin  hamısında  bəzi  fənlərin, o cümlədən  fizika, kimya və biologiya  fənlərinin  daha  yüksək  səviyyədə  tədrisi  üçün  laboratoriya  otaqlarına  və avadanlıqlarına   böyük  ehtiyac  var.  
3. Məktəb direktorları  bəzən öz işlərini  çevik mexanizmlə, müasir  tələblərə  uyğun şəkildə  qura bilmirlər. Hər bir məktəb direktoru bu barədə ciddi düşünməli, işlərini  günün tələbləri səviyyəsində  qurmalı, təhsilin keyfiyyətinin  yüksəldilməsi istiqamətində  müvafiq tədbirləri  həyata keçirməlidirlər.
4.Direktorlar  səlahiyyətləri daxilində bəzən  vətəndaş müraciətlərinə  diqqətlə, düzgün  yanaşmırlar. Elə bunun nəticəsidir ki, əsassız olsa da 2014-cü ilin  8 ayı  ərzində  yuxarı təşkilatlara  1 müraciət  daxil olmuşdur. Bu müraciətlər  RTŞ-də  ciddi araşdırılmış və müvafiq  tədbirlər  görülmüşdür.
5. Məktəblərdə  vəzifə aparan işçilər (direktor müavinləri, məktəb psixoloqları, Uşaq birliyi rəhbərləri, kitabxanaçılar) bəzi hallarda  öz işlərinə  məsuliyyətlə  yanaşmırlar.
Yuxarıda göstərilən nöqsanların  nəticəsidir ki,  məktəblərdə  şagirdlərin nailiyyət səviyyəsi  aşağı  olur. Göstərilən məsələ RTŞ-nin  diqqət mərkəzində  saxlanılır və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün  məktəblərə ciddi  tapşırıqlar verilir. 
Qarşıdan   yeni  2014-2015-ci  dərs  ili  gəlir. 20 avqust 2014-cü il  tarixdə  Təhsil  Naziri  cənab  M.Cabbarovun  sədrliyi  ilə  Təhsil  Nazirliyində  “2013-2014-cü  tədris  ilində  görülən  işlər və 2014-2015-ci  tədris  ilində  qarşıda  duran  vəzifələr” mövzusunda geniş  kollegiya  iclası  keçirilmiş və ciddi  tapşırıqlar  verilmişdir.  Yeni  dərs  ilində  ümumtəhsil  sistemində nizam-intizam  yüksək  səviyyədə  təmin olunmalı, şagirdlərin  uçotunda  qayda-qanuna  əməl  olunmalıdır.  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyinin  strukturunun  təkmilləşdirilməsi  haqqında  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 24 iyul 2014-cü il  tarixli  sərəncamı ilə  rayon  təhsil  şöbələrinin  strukturu  əsasında  respublika  üzrə  15  regional  təhsil  idarəsi  yaradılmışdır.  Bununla da  təhsil  nəticələrinə  görə  cavabdeh, şəffaf və səmərəli  idarəetmə  sistemi  formalaşdırılacaq, maliyyə və inzibati  resuslar vahid  təhsil  siyasətinə  uyğun planlaşdırılacaq.  Xüsusi istedada malik  uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulunu həyata keçirmək üçün Xocalı RTŞ-nin 24 iyul 2014-cü il tarixli əmri ilə komissiya yaradılmışdır. Rayonun məktəbləri  respublikanın  7 bölgəsində fəaliyyət göstərdiyi üçün  komissiya üzvləri səyyari şəkildə uşaqların bilik yoxlanılmasını təşkil etmişdir. Komissiyaya 9 valideynin ərizəsi daxil olmuş, biliyi yoxlanılan uşaqlardan 9 nəfərinin I sinfə qəbulu barədə qərar qəbul olunmuş və müvafiq qaydada rəsmləşdirilmişdir.
  Məktəb direktorları  məskunlaşdıqları  yerli rayonların  təhsil şöbələri  ilə əlaqə yaratmalı və orada  təşkil olunan  bölmə iclaslarında  təhsil işçilərimizin  iştirakını təmin etməlidirlər. Yeni  dərs  ilinə  hazırlıqla  əlaqədar  Təhsil  Nazirliyinin  Maddi-texniki Təchizat  İdarəsindən məktəb  sənədləri  alınmışdır. Məktəblərdəki  dərslik  fondunun  və bu il  Təhsil  Nazirliyindən  alınmış  46 adda 5835 ədəd  dərsliyin  hesabına  I-XI sinif  şagirdlərimizin  hamısı  100% pulsuz  dərsliklərlə  təmin  olunacaqdır. 2014-2015-ci  dərs  ilində  I-VI siniflərlə  bərabər  VII siniflərimizdə də dərslər  yeni  fənn  kurikulumları  əsasında  tədris  olunacaqdır. 2014-2015-ci  dərs ilində VII siniflərdə  deyəcək  müəllimlərimiz  təlim  kurslarından  keçmişlər.
Xocalı rayonu üzrə  2014-2015-ci tədris ili üçün  məktəblərdə  olan 17  vakant  yerdən  8-i  imtahan verən müəllimlər  tərəfindən  seçilmiş, onlardan müraciət edən 3 nəfərlə əmək müqaviləsi  bağlanmışdır. Qalan kadr ehtiyaclarını ödəmək üçün  mövcud qaydalara uyğun olaraq ixtisaslı kadrlarla  müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlanılacaqdır.
I sinif  şagirdləri  üçün  H.Əliyev  Fondunun  verdiyi 145 ədəd  məktəbli çanta dəstləri və I-IV sinif  şagirdləri  üçün  Dövlət  Qaçqınkomun  verdiyi  425 ədəd  məktəbli kostyumları  məktəblərə  çatdırılmış və 15 sentyabr 2014-cü il tarixdə  şagirdlərə  paylanacaqdır.
Yeni  dərs ilinə  hazırlıqla  bağlı  yerli  büdcə  vəsaiti  hesabına Xocalı şəhər 4 saylı  tam orta  məktəbin  binasında   əsaslı  təmir  işləri  görülmüş , hal-hazırda  Xocalı  şəhər 5 saylı  tam orta məktəbi üçün təsərrüfat  anbarı  tikilir. 
Məktəblərin  tələbatına  uyğun olaraq inventar, avadanlıq , qış yanacağı alınaraq   məktəblərə  verilmiş, qalan hissəsi  isə  IV rübdə  alınıb  veriləcəkdir.
2014-cü ilin  qış  mövsümündə   Xocalı şəhər 5 saylı, Meşəli və Cəmilli kənd tam orta məktəblərində qaz yanacağı ilə işləyən fərdi istilik sisteminin   qurulması  üçün  müvafiq  işlər aparılır.
Məktəblərimizin  hamısında  yeni  dərs  ilinə  hazırlıqla  əlaqədar  müvafiq  tədbirlər  həyata  keçirilmiş və yeni  dərs ilinə  hazırlıq  işləri  başa  çatdırılmışdır.
Qarşıdan  yeni 2014-2015-ci tədris  ili  gəlir. Bu il  ümumtəhsil  məktəblərimizdə  fəal  təlim  metodlarının  tətbiqi  üzrə  səmərəli  iş  sistemi  yaradılmalı, bu sahədə  respublikada  toplanmış təcrübə  öyrənilməli,  fəal  təlim  metodları  ilə  fəaliyyətin  hər  bir  müəllim  tərəfindən   əsas  vəzifə,  normativ  kimi  qəbul edilməsinə  nail  olunmalıdır.
Yeni 2014-2015-ci  tədris  ilində  görüləcək  işlərin  mahiyyəti  dərindən  açıqlanıb bütün  təhsil  işçilərinə  və valideynlərə  izah  olunmalı, bu  istiqamətdə  praktik  işlər  daha da  genişləndirilməlidir.  Həmin  məqsədlə  müntəzəm  və ardıcıl  olaraq  “Dəyirmi masa”,  seminar və təcrübi  konfranslar  keçirilməlidir.  Təhsil  fəaliyyətinin  ayrı-ayrı  sahələrində  demokratikləşdirmə prinsiplərinin tətbiqi  yolu  ilə  keyfiyyətin  yüksəldilməsi  istiqamətində  zəruri  tədbirlər  həyata  keçirməli, şagirdlərin  şəxsiyyətinə və bacarıqlarına  üstünlük  verilməlidir.
Məktəblərimizdə  məktəb  psixoloqlarının, uşaq birliyi  rəhbərlərinin və  xüsusilə  kitabxanaların  fəaliyyətinə və  kitabxana  işinin  təşkilinə  nəzarət  gücləndirilməli və yenidən  qurulmalıdır.
Təhsil Nazirinin  07.08.2007-ci il tarixli  953 saylı  əmrinə  uyğun  olaraq 2014-2015-ci  tədris  ilində və sonrakı  illərdə  şagirdlərin  dərslərə  məktəbli  formalarında   gəlməsi  işi  diqqət  mərkəzində  saxlanılmalıdır.
İcbari  təhsilin yerinə  yetirilməsi, I və X siniflərə  qəbulun  mövcud  qaydalar  əsasında  aparılması , şagirdlərin  hərəkətinin uçotunun təşkili və  ardıcıl  izlənməsi  vəziyyəti  hər bir  məktəb  üzrə  öyrənilməli,  müzakirə və  müvafiq  qərarlar  qəbul  edilməlidir. Təhsildən yayınma və təhsildən  kənarda  qalma halları  müəyyənləşdirilməli və zəruri  tədbirlər  görülməlidir.
Sağlamlıq  imkanları  məhdud hər bir  məktəb  yaşlı  uşağın  aşkar  olunması  üçün  səhiyyə  orqanları ilə əməkdaşlıq  gücləndirilməli,  onların  müvafiq  təhsil  müəssisələrinə  cəlbi  sahəsində  əməli  işlər  həyata keçirməli, belə  uşaqların  dəqiq  uçotunun  aparılması  üçün   çevik iş mexanizmi  yaradılmalıdır.
Ümumtəhsil  məktəblərində  təlim  keyfiyyətinin  ardıcıl və  sistemli  öyrənilib  müvafiq  təkliflərin  müəyyənləşdirilməsi  üçün  rayon  üzrə  fəaliyyət  planı  təsdiq  olunmalı, hər bir  məktəbdə  ayrı-ayrı  fənlər, xüsusilə  təbiət-riyaziyyat  fənləri  üzrə  şagirdlərin  təlim  nəticələri  hər yarımilin  sonunda  təhlil  edilməli,  rayon  üzrə  ümumiləşdirilməli və yekun  olaraq  zəruri  tədbirlər  həyata  keçirilməlidir.  Müəllimlərin  əməyi onların  dərs  dediyi  şagirdlərin  təlim  göstəricilərinin səviyyəsinə  görə  qiymətləndirilməlidir.
Tədris  ili ərzində  təhsilin  keyfiyyətinin monitorinqi,  fənlər üzrə  ayrı-ayrı məktəblər  və  ümumrayon  göstəriciləri   təhlil olunmalıdır.
Şagirdlərin  fənn olimpiadalarına  hazırlığı üzrə  işlər  yenidən  qurulmalı, əlaçı  şagirdlərin  uçotu  aparılmalı, həvəsləndirmə  prinsipləri  düzgün  qurulmalı, bununla  əlaqədar  rayon  Təhsil  şöbəsində  xüsusi  proqram  hazırlanıb  təsdiq  edilməlidir.
Qabaqcıl  məktəblərin, məktəb  rəhbərlərinin, müəllim və tərbiyəçilərinin iş təcrübəsi  öyrənilib  ümumiləşdirilməli və  yayılması  istiqamətində  fəaliyyət  genişləndirilməlidir. Məktəb  direktorları  tərəfindən  2015-2016-cı  tədris  ili  üçün  kadr  ehtiyacı  barədə  2014-cü  il  sentyabr  ayının  sonunadək   Xocalı  rayon Təhsil  şöbəsinə  rəsmi  məlumat  verilməlidir.
Şagirdlərin ana dili, Azərbaycan tarixi və Azərbaycan  coğrafiyasını  dərindən  öyrənmələrinə  diqqət  gücləndirilməlidir.  Onların  Xocalı  rayonunun, Qarabağın  eləcə də müvəqqəti   məskunlaşdıqları  rayonların, kəndlərin  tarixi  və  coğrafiyasının  öyrənmələri  təmin  edilməlidir.  Bu  məqsədlə  yazılı  sorğular,  test  yoxlamaları, müxtəlif  müsabiqə, o cümlədən inşa müsabiqəsi  və  olimpiadalar, bilik  yarışları, bilavasitə  şagirdlərin  iştirakı  ilə  aktual  sayılan  mövzulardan  praktik  konfranslar,  ekskursiyalar  təşkil  olunmalıdır.  Fənlərin  tədrisini  gücləndirmək  məqsədilə  müxtəlif  səpgili  tədbirlər  keçirilməlidir.  Bütün  bu  tədbirlərin  şagirdlərin  hərbi  vətənpərvərlik  tərtbiyəsinin gücləndirilməsinə  yönəldilməsinə  nail olunmalıdır.
Rayon UYM-nin fəaliyyətinin  yaxşılaşdırılması  sahəsində  konkret  tədbirlər  həyata keçirilməlidir.
Valideyn  himayəsindən  kənarda  qalmış  uşaqların  sosial  müdafiəsi,
azyaşlılar  arasında  hüquq  pozuntularının  qarşısının  alınması, rayonun təhsil  müəssisələrinin  maddi tədris  bazasının  möhkəmləndirilməsi, məktəb-valideyn  komitələrinin  işinin gücləndirilməsi, şagird  özünüidarəsinin  müasir  tələblər  baxımından  təşkili  ön plana  çəkilməlidir.
2014-cü il sentyabrın 20-dək hər bir ümumtəhsil  məktəbində “İl ” çərçivəsində  həyata  keçiriləcək  tədbirləri  əhatə  edən  fəaliyyət  planı  hazırlanıb  təsdiq  olunmalıdır.
Hörmətli  konfrans iştirakçıları!
Ölkəmizdə  aparılan  uğurlu və məqsədyönlü  siyasət  nəticəsində  son  illərdə  Azərbaycan  təhsilində, eləcə də Xocalı təhsilində  nəzərəçarpan  irəliləyişlər  olmuşdur. Mən  Xocalı  rayonunun  təhsil  işçiləri  adından Azərbaycan  Respublikasının  Təhsil  Nazirliyini, Xocalı rayon  İcra  Hakimiyyətinin  Başçısını və  eləcə də ictimaiyyətimizi  əmin  edirəm ki,  rayonumuzun  təhsil  işçiləri  bundan  sonra da heç bir  çətinlikdən  qorxmadan  gerilikləri , nöqsanları  vaxtında  aradan  qaldıracaq, öz işlərini  günün tələbləri  səviyyəsində, gənc  nəslin təlim-tərbiyəsi  işini  müstəqil  respublikamızın  inkişafına  uyğun  şəkildə , təhsilimizin  himyədarı  olmuş ümummilli liderimiz  H.Əliyevin  ideyalarına  uyğun  şəkildə  quracaq, yeni dərs ilində  qarşıya  qoyulan  vəzifələr  diqqətlə  həyata  keçiriləcəkdir.
Bu  məsul və şərəfli  vəzifənin  yerinə  yetirilməsi  işində  bütün məktəb  rəhbərlərinə , müəllim kollektivimizə  uğurlar  arzulayır, hər birini yeni  2014-2015-ci dərs ilinin başlanması  münasibətilə  təbrik  edirik
 

               
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçidlər