Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Fəaliyyət

 

 XOCALI RAYONUNDA YENİ AÇILMIŞ İŞ YERLƏRİ HAQQINDA

Göstəricinin adı Ölçü vahidi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Açılmış iş yeri ədəd 5 9   13 17 27     21    -    -
Cəmi ədəd 5 9   13 17 27     21    -    -
O, cümlədən ədəd 5 9   13 17 27     21    -    -
Daimi ədəd 5 9   13 17 27     21    -    -
Müvəqqəti                        
Açılmış müəssisə və obyektlərdə ədəd           27     1    -    -
Cəmi ədəd           27     1    -    -
O, cümlədən                   1    -    -
Fəaliyyəti bərpa edilmiş                   1    -    -

 

XOCALI RAYONUNUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

 

GÖSTƏRİCİLƏR ÖLÇÜ VAHİDİ 2012 2013 FAİZ NİSBƏTİ 2013 2014 FAİZ NİSBƏTİ
Fərdi yaşayış    evləri   tikilmişdir ədəd            
Sənaye məhsulu  istehsalının   həcmi min manat            
Tikinti işlərinin həcmi min manat 6265 3498.1   3498.1 10533 3
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi min manat            
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər min manat            
Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi min manat 11378 9300.2 81.7 9300.2 16420.3 176.5
1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi manat 418.3 335 80 335 586 174.9
1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı  manat 235 241 102.5 241 265 110.9
Yeni açılmış iş yerləri nəfər 21 9   9 - 100
İri buynuzlu mal-qara baş 4674 4283   4283 3588 -16.3
Qoyun və keçilər baş 26680 26129   26129 23742 -11.1
Ət istehsalı ton 250 300.5   300.5 400 13.3
Süd istehsalı ton 3650 4877.8   4877.8 5150 10.5
Yumurta istehsalı min ədəd 62 64   64 65 10.1
Yun  istehsalı ton 24.5 26   26 25.7 -9.8
Dənlilər ton 7400 6714   6714 4714 -29.8
Kartof ton 2120 2069.1   2069.1 1766.4 -14.7
Tərəvəz ton 377 418.2   418.2 341 -19.5
Bostan              
Günəbaxan              
Şəkər  çuğunduru              
Meyvə              
Üzüm              

 

 

 

 

 

Keçidlər