Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

XOCALI RAYONUNUN İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ


Ərazisi 0,94 kv.km, Əhalisi 16777 nəfər.
Rayonda 1 şəhər, 1 qəsəbə, 49 kənd vardır.
Qarabağ əlili 15 nəfər, şəhid ailəsi 104, Çernobıl iştirakçısı 2.
Əmək pensiyaçısı 1441 min - Sosial pensiyaçı 537 nəfər.
Ümumi torpaq sahəsi 4125 hektar, - hektar Dövlət, 4125 hektar xüsusi Bələdiyyə mülkiyyəti.
Ümumi təhsil məktəblərin say ı 13, ədəd müəllimlər 295, şagirdlər 1392.
Xəstəxanalar 1 həkimlərin sayı 10.
Kitabxanalar 15,  Muzey 2.

 

GÖSTƏRİCİLƏR            ÖLÇÜ VAHİDİ 2013     2014   FAİZ NİSBƏTİ    
Fərdi yaşayış    evləri   tikilmişdir ədəd       
Sənaye məhsulu  istehsalının   həcmi  min manat      
Tikinti işlərinin həcmi  min manat 3498.1 10553 3 dəfə
Əmtəə dövriyyəsinin həcmi  min manat      
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  min manat      
Ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi  mln. manat      
1 nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi  manat       
1 nəfərə düşən orta aylıq əmək haqqı manat      
Yeni açılmış iş yerləri  nəfə 9 - 100%
İri buynuzlu mal-qara  baş 4283  3588 -16.3%
Qoyun və keçilər  baş 26129 23242 -11.1%
Ət istehsalı   ton  300.5 400 13.3%
Süd istehsalı  ton 4877.8 5150  10.5%
Yumurta istehsalı  min ədəd 67 65 10.1%
Yun  istehsalı  ton  26 25.7 -9.8%
Dənlilər ton  6714 4714 -29.8%
Kartof  ton   2069.1 1766.4   -14.7%
Tərəvəz  ton   418.2 341  -19.5%
Bostan        
Günəbaxan        
Şəkər  çuğunduru        
Meyvə        
Üzüm        

 

Xocalı rayonu üzrə ümamdaxili məhsulun göstəriciləri.

 

Illər Ümumi daxili məhsulun həcmi
(Min manatla)
Əvvəlki ilə nisbətən faizlə Bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi
(manatla)
Əvvlki ilə nisbətən faizlə
2000  1715,4  101,5  71,47  101,3
2001  1817,6  105,5  75,1  105,0
2002  2016,9  110,9  83,00  110,5
2003  3168,1  157,0  129,8  156,3
2004  3862,8  121,9  157,0  120,9
2005  4985,2  129,0  201,1  128,0
2006  5257,4  105,4  205,36  102,1
2007  5442,8  103,5  210,96  102,7
2008  5752,4  105,8  222,37  105,4
2009  6517,9  113,1  249,72  112,2
2010 6255,5 95,9 236,05 0,94
2011 9695.8 1.5 359 110.9
2012 11378 117.3 418.3 110.7
2013 9300.2 81.7 335 102.5
2014 16420.3 176.5 586 110.9

 

 

XOCALI  RAYONUNUN  2014-CÜ  İL BÜDCƏSİ

 

·        Büdcə gəlirləri -           398393

·        Büdcə xərcləri -          383960

·        Mərkəzləşdirilmiş büdcədənyerli xərclərə ayrılan vəsait o cümlədən:

          büdcə xərclərinin təsnifatı -  3465000

·        Icra hakimiyyəti orqanları

          saxlanması - 693546

·        Təhsil xərcləri -   1753149

·        Səhiyyə xərcləri -   307241

·        Sosial   təminat xərcləri -           ---------

·        Mədəniyyət xərcləri -   331808

·        Bədən tərbiyyəsi cəmiyyəti -  9531

·        Mənzil kommunal-təsərrüfat xərcləri -  112556

·        Əsas bölməyə aid edilməyən xərclər -  59917

 

 

 

            Xocalı rayon İcra hakimiyyətinin  2016- cı ildə maddələr üzrə bölgü
                                                         C Ə D V Ə L İ:
                                                                                          
 

1.1.5 Madd\ələr Cəmi
1 211100 194567
2 211300 43572
3 212100 52392
4 212200 284
5 221100 2300
6 221200 100
7 221310 550
8 221320 500
9 221330 37119
10 222100 6423
11 222200 4000
12 223100 9653
13 223200 2635
14 224100 1500
15 224200 1000
16 224300 500
17 224500 500
18 224600 200
19 224810 3270
20 224910 180
21 224920 1300
22 225411 2500
23 225412 500
24 225413 400
25 274300 300
26 274830 1000
27 282100 200
28 282300 638
29 311220 2000
30 314400 400
  Cəmi: 370483
14.3.3 282100 51825
14.6.1 282300 91
  Cəmi: 51916
14.3.3 221100 7326
12.5.1 282300 26
  Cəmi: 7352
  Yekun : 429751

 

 

Xocalı rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin 2016-cı il üzrə xərclər smetası.

 

S/S Maddələr Məbləğ
1 211100 531959.00
2 211300 5279.00
3 212100 118192.00
4 212200 1277.00
5 221100 11123.00
6 221200 762.00
7 221310 3657.00
8 221320 5775.00
9 222100 7609.00
10 223100 1500.00
11 223200 986.00
12 224100 5200.00
13 224200 5100.00
14 224300 1650.00
15 224400 12850.00
16 224500 500.00
17 224600 1400.00
18 224700 950.00
19 224810 2166.00
20 224910 200.00
21 224920 3160.00
22 225200 3937.00
23 225411 11075.00
24 225412 4975.00
25 225413 5319.00
26 271150 880.00
27 274300 2065.00
28 274830 4000.00
29 282100 9390.00
30 282300 2446.00
31 311220 6500.00
  Cəmi: 771882.00

 

Xocalı  rayon  büdcəsində 2016 – ci  ildə Səhiyyə  şöbəsinin saxlanma  xərclərinin

                                                  İCMAL    SMETASI

 

211100 227520,00
212100 50054,00
212200 615,00
221100 2280,00
221200 112,00
221310 907,00
221320 2070,00
222100 6146,00
223100 5800,00
223200 1208,00
224100 5300,00
224200 5000,00
224300 1200,00
224400 8000,00
224500 300,00
224600 700,00
224700 3000,00
224810 1229,00
224910 150,00
224920 540,00
225200 3720,00
225300 1542,00
225411 5625,00
225412 2662,00
225413 888,00
271150 1100,00
274300 1390,00
274830 3500,00
282100 3645,00
282300 1111,00
311220 2175,00
314400 160,00

 

Keçidlər